Επέκταση της μίσθωσης κατά 25 χρόνια-αύξηση των μεταλλευτικών τελών κατά 10% και επιβολή τελών για όλα τα μέταλλα που εξορύσσονται

Υπογράφεται αυτή την ώρα στο Υπουργείο Ενέργειας, η αναθεωρημένη σύμφωνα για τα μεταλλεία στη Χαλκιδική, με τον όμιλο Eldorado Gold. 

Της Μαύρας Σαραντοπούλου

Υπογράφεται αυτή την ώρα στο υπουργείο Ενέργειας, η αναθεωρημένη σύμβαση για τα μεταλλεία στη Χαλκιδική, παρουσία των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, των εκπροσώπων της Eldorado Gold και των πρέσβεων του Καναδά και των ΗΠΑ.

Η νέα σύμβαση για την παράταση της εκμετάλλευσης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, «ξεκολλάει» το επενδυτικό πρόγραμμα της καναδικής Eldorado Gold ύστερα από σοβαρές καθυστερήσεις και εμπλοκές. Κύριο στοιχείο της νέας σύμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η αύξηση των μεταλλευτικών τελών για τα επόμενα 25 χρόνια της εκμετάλλευσης.

Οι νέοι όροι

Οι όροι της αναθεωρημένης σύμβασης σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι τρεις:

  1. Για τη νέα περίοδο εκμετάλλευσης των μεταλλείων, η Eldorado θα καταβάλλει σημαντικά αυξημένα ετήσια μεταλλευτικά τέλη. Το ποσό της αύξησης αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ ετησίως.
  2. Η Eldorado θα αναλάβει τη δέσμευση για νέες επενδύσεις σημαντικού ύψους στις μεταλλευτικές της δραστηριότητες, κυρίως μέσω της δημιουργίας νέας μονάδας εμπλουτισμού του μεταλλεύματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας έως τις 3.000.
  3. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει και σημαντικές επενδύσεις στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Πέραν αυτών των βασικών παραμέτρων, η συμφωνία δίνει μια μεταβατική λύση για το ακανθώδες πρόβλημα της δημιουργίας μονάδας μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, για την οποία παρέμενε ως τώρα σε εκκρεμότητα η αντιπαράθεση του Δημοσίου με τον καναδικό όμιλο.

Τι αλλάζει με το νέο επενδυτικό σχέδιο

Το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε συνολικές επενδύσεις, ύψους 3,1 δισ. δολαρίων (2,6 δισ. ευρώ) έναντι 1,4 δισ. δολαρίων (1,2 δισ. ευρώ) του προηγούμενου σχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, και τα τρία μεταλλεία διατηρούνται ανοιχτά, διαρκώς εκσυγχρονιζόμενα και παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται ο λιμένας Στρατωνίου και υιοθετούνται βέλτιστες διεθνώς περιβαλλοντικές πρακτικές.

Επιπλέον, προβλέπεται μέσα σε διάστημα 12 ως 24 μηνών η εταιρεία να καταθέσει νέα πρόταση για την υλοποίηση, βάσει νέας τεχνοοικονομικής μεθόδου, της δέσμευσης για καθετοποίηση της παραγωγής με την κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού.
Οι άμεσες θέσεις εργασίας αυξάνονται σε 3.070, έναντι 1.650 σήμερα, με πρόβλεψη την περίοδο της κατασκευής να προστεθούν παροδικά 900 επιπλέον θέσεις.
Στο νέο σχέδιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, η εταιρεία δεσμεύεται για την εμπροσθοβαρή υλοποίηση επενδύσεων και έργων ύψους 67 εκατ. ευρώ για την τοπική κοινωνία, με τα πρώτα έργα, ύψους 13 εκατ. ευρώ, να πραγματοποιούνται εντός των πρώτων 5 ετών.

Η συνεισφορά του νέου επενδυτικό σχεδίου

Για την ελληνική οικονομία:
• Σταθερά έσοδα 2 δισ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία τα επόμενα 25 χρόνια
● Επιπλέον επενδύσεις 1,9 δισ. δολάρια (1,6 δισ. ευρώ) για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας
• Εμπροσθοβαρής υλοποίηση των επενδύσεων με καταβολή 1 δισ. δολάρια (σχεδόν 1 δισ. ευρώ) την πρώτη πενταετία
• Αύξηση κατά 10% των μεταλλευτικών τελών και επέκταση της εφαρμογής τους σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων (ad valorem)
• Επιπλέον έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ από τα μεταλλευτικά δικαιώματα, που συνολικά θα ανέλθουν σε 300 εκατ. ευρώ, για το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Αριστοτέλη
•Τόνωση της αγοράς με 3,5 δισ. ευρώ να προβλέπεται να διοχετευθούν σε προμήθειες και υπηρεσίες ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Για την τοπική κοινωνία:
• Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας
• Περισσότερες από 3.000 άμεσες θέσεις στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης κι επιπλέον 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας
• Τόνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή και δημιουργία επιπλέον 900 θέσεων εργασίας
• Αύξηση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων από 18 σε πάνω από 25 έτη και επέκταση του χρόνου ζωής των μεταλλείων των Μαύρων Πετρών κατά 8 έτη
• Διατήρηση της απασχόλησης για πάνω 25+ χρόνια. Σε αντίθεση με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο, που προέβλεπε το κλείσιμο των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών.

 

Για την προστασία του περιβάλλοντος:
• Η εταιρεία δεσμεύεται για πλήρη αποκατάσταση της περιοχής τόσο κατά τη διάρκεια της μεταλλευτικής περιόδου, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.
• Σημαντική μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, με την τεχνολογία ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων (δύο χώροι απόθεσης γίνονται ένας).
• Πλήρης επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου.
• Εφαρμογή νέας τεχνολογίας (paste filling), με επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών.
• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων, αξίας 130 εκατ. ευρώ.
•Αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, με πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκατ. κ.μ. μεταλλευτικών καταλοίπων σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο.
• Προστασία των υδάτινων πόρων μέσω αντιπλημμυρικής οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων.
• 24/7 επίβλεψη με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μέσω 400 σημείων ελέγχου σε όλη την περιοχή γύρω από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.